Monthly Archive: April 2021

Tổ chức triển lãm nên chọn đơn vị nào?

Chọn lựa một công ty thiết kế, thi công gian hàng hội chợ, triển lãm có khó hay không. Thực sự là không dễ dàng, nhất là khi trên thị trường đang có rất nhiều đơn vị hoạt động. Mọi người đánh giá rất cao về những thiết kế mới lạ, tính sáng tạo trong …